+370 660 00200
I - V 08:00 - 20:00

PINS programos sąlygos ir nuostatos

Pagrindinės TOPO CENTRO naudų programos sąlygos ir nuostatos

Bendrosios sąlygos

Šios sąlygos ir nuostatos galioja UAB "Topo grupė" prekybos tinklo „TOPO CENTRAS“ ir „EURONICS“ (toliau – TOPO CENTRAS ) išduotų klientų programos kortelių (toliau – kortelės) turėtojams (toliau – PINS narys arba Narys).

1. Sąvokos

1.1. PINS – SIA “Loyalty Services” (reg. Nr. 40103273540, Mūkusalas g. 42, Ryga, LV-1004, Latvija) TOPO CENTRO naudų programos administratorius ir valdytojas.

1.2. Programa – PINS sukurta ir prižiūrima PINS lojalumo programa, kurios dalis yra TOPO CENTRO naudų programa.

1.3. TOPO CENTRAS (UAB Topo grupė, įmonės kodas 134777619) – PINS lojalumo programos partneris.

1.4. PINS – vienetai, kuriuos galima rinkti perkant TOPO CENTRO ar Partnerių prekes ir (arba) paslaugas, taip pat iškeisti į prekes ir (arba) paslaugas, kurios yra siūlomos kaip Programos dalis.

1.5. Sąlygos – sąlygos, reglamentuojančios Programos taisykles ir procedūras, siejančias Programos Narius ir Partnerius. Į Sąlygas neįtrauktas reikšmes reikia interpretuoti remiantis galiojančiais įstatymais ir nuostatais.

1.6. Programos Sistema – sistema, pateikta svetainėje www.pinsforme.com ir www.topocentras.lt skirta Programos nariams sukurti savo internetinį profilį ir naudotis Paskyros duomenimis.

1.7. PINS mobilioji programėlė (PINS programėlė) – PINS sukurta Programos mobilioji programėlė, skirta Programos narių mobiliesiems prietaisams, kad per ją galėtų kurti savo internetinius profilius ir naudoti paskyrų informaciją.

1.8. PINS narys arba Narys – tai Programoje užsiregistravęs arba Programoje užregistruotas savo teisėto atstovo asmuo, kuris užpildė Prašymo formą ir kurio dalyvavimą Programoje patvirtino PINS.

1.9. PINS paskyra, arba Paskyra, – PINS nario paskyra, sudaryta remiantis savanoriškai pateiktais asmeniniais Nario duomenimis, skirta Nario surinktiems ir (arba) išleistiems PINS registruoti. Paskyra yra Nario internetiniame profilyje svetainėje www.pinsforme.com, PINS mobiliojoje programėlėje arba www.topocentras.lt.

1.10. PINS narių Bendroji Paskyra arba Draugų ir šeimos paskyra – Programos Sistemoje www.pinsforme.com sukurta paskyrų grupė, leidžianti sujungti skirtingų paskyrų PINS ir tokiu būdu suteikianti naujų galimybių panaudoti PINS.

1.11. Partneris – PINS partneris, su PINS (ar kita įmone, įgaliota veikti PINS vardu) sudaręs PINS rinkimo ir (arba) išleidimo sutartį.

1.12. Kortelė – Programos Nario kortelė su Nario numeriu. Kortelės būna trijų tipų:

1.12.1. Asmeninė kortelė – PINS kortelė, kurioje nurodytas Programos Nario numeris, kortelės savininko vardas ir pavardė, taip pat gali būti nurodytas dalyvavimo Programoje lygmuo.

1.12.2. Neasmeninė kortelė – PINS kortelė, kurioje nurodytas tik Programos Nario numeris.

1.12.3. Skaitmeninė kortelė – virtualus PINS kortelės atvaizdavimas, kurį galima naudoti iš karto, atsisiuntus PINS mobiliąją programėlę.

1.13. Paraiškos Forma – internetinė paraiškos forma, pildoma svetainėje www.pinsforme.com arba www.topocentras.lt, arba PINS mobiliojoje programėlėje, popierinė paraiškos forma arba pageidavimas dalyvauti Programoje, išreikštas bet kokia kita forma ir užregistruotas Programos Sistemoje.

2. Teisės dalyvauti kriterijai

2.1. Vardas, pavardė – Paraiškos formoje nurodytas vardas ir pavardė turi sutapti su asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (pase, vairavimo pažymėjime, asmens tapatybės kortelėje) pateiktais duomenimis.

2.2. Amžius – PINS nariu gali būti bet kuris 2 metų fizinis asmuo. Asmenims, kurie pagal šalies, kurios piliečiai yra, įstatymus nėra teisiškai veiksnūs, Programoje atstovauja jų tėvai, teisiniai globėjai, patikėtiniai ar bet kuris kitas asmuo, teisiškai įgaliotas atstovauti šiam Asmeniui.

2.3. Adresas – Nario Paraiškos anketoje nurodytas pašto adresas, kuriuo bus išsiųsta Nario kortelė ir kita su Programa susijusi korespondencija.

3. Narystės pradžia

3.1. Nariu gali tapti tik fizinis asmuo, užpildęs Paraiškos formą.

3.2. Dalyvaudamas Programoje ir naudodamasis Programos teikiamais pranašumais, Narys laikosi visų šių Sąlygų, taip pat visų pakeitimų, kurie jose bus atlikti ateityje. Galiojantis Sąlygų variantas pateiktas PINS interneto svetainėje www.pinsforme.com .

3.3. Prie Programos prisijungti ir gauti dalyvavimo joje patvirtinimą galima tik vieną kartą.

3.4. PINS turi teisę, nenurodžiusi priežasčių, atmesti paraišką dalyvauti programoje.

3.5. Išduotąja kortele gali naudotis tik Narys arba teisiškai įgaliotas Nario atstovas, narystė negali būti perduota kitam asmeniui.

4. PINS paskyra

4.1. Kaip įrodymas, kad Nariui buvo priskirta PINS paskyra ir jis turi teisę rinkti PINS, Nariui bus paskirta Programos Nario paskyra. Narys vienu metu gali turėti tik vieną Nario paskyrą ir vieną Kortelę, išskyrus specialius atvejus, aptartus šiose Sąlygose.

4.2. Jei dėl dalyvavimo kreiptasi pasinaudojus pradinės registracijos forma PINS mobiliojoje programėlėje, paskyra sukuriama tik pilnai užsiregistravus per mobiliąją programėlę.

4.3. Jei Narys turi daugiau nei vieną PINS paskyrą, paskyros, kuriose nėra PINS gali būti panaikintos be atskiro įspėjimo.

4.4. Jei Narys turi kelias paskyras, kuriose sukaupta PINS, šie PINS perkeliami į Nario nurodytą paskyrą ir ji tampa Nario nuolatine Paskyra.

4.5. Paskyrai priskirtas Nario nurodytas unikalus el. pašto adresas, kuris Programos Sistemoje vienu metu gali būti užregistruotas ir susietas tik su viena paskyra.

4.6. Patikrinti surinktus PINS galima www.pinsforme.com, www.topocentras.lt  arba mobilioje programėlėje naudojant Nario internetinio profilio duomenis (įvedus PINS registracijos el. pašto adresą ir slaptažodį). Narys, paskyros išraše radęs klaidų, apie tai turi informuoti PINS narių aptarnavimo tarnybą (tel. +371 672 80280 Latvijoje, +372 630 6660 Estijoje, +370 700 55665 Lietuvoje, +358 (0)207 649424 Suomijoje, +7 495 2585405 Rusijoje, www.pinsforme.com ) per vieną mėnesį nuo pirkimo dienos, jei nėra sutarta kitaip. Praėjus šiam laikotarpiui, bus laikoma, kad Narys patvirtino esamą Paskyros balansą, ir duomenys nebus keičiami.

4.7. Prisijungę prie savo paskyros www.topocentras.lt galite pamatyti savo pirkinių TOPO CENTRO parduotuvėse ataskaitą, atsispausdinti pirkimo kvitus ir garantinio aptarnavimo sutartis.

4.8. PINS narių Draugų ir šeimos paskyra

    4.8.1.  PINS Programos Sistema leidžia sujungti kelias Paskyras į grupę. Sukurti Draugų ir šeimos paskyrą ir įtraukti naujus Narius galima PINS pradiniame tinklalapyje www.pinsforme.com, skyriuje „Mano Paskyra“.

    4.8.2.  Į vieną Draugų ir šeimos paskyrą galima sujungti iki 8 (aštuonių) paskyrų. Kiekviena Paskyra gali būti įtraukta tik į vieną Draugų ir šeimos paskyrą.

    4.8.3.  Narys, sukūręs Draugų ir šeimos paskyrą, tampa jos administratoriumi ir gauna teisę į savo sukurtą Draugų ir šeimos paskyrą įtraukti kitus Paskyras turinčius asmenis.

    4.8.4.  Sukūręs Draugų ir šeimos paskyrą, administratorius prisiima atsakomybę už visus Paskyroje atliekamus veiksmus, įskaitant ir tuos, kuriuos atlieka kiti grupės nariai.

    4.8.5. Draugų ir šeimos paskyros administratorius turi teisę leisti PINS, esančius bet kurioje grupės paskyroje. Kiti Draugų ir šeimos paskyros nariai gali leisti tik savo paskyrose esančius PINS. Draugų ir šeimos paskyros administratorius bet kuriam grupės nariui gali suteikti teisę leisti Draugų ir šeimos paskyroje esančius PINS. 

    4.8.6.  Norėdamas pašalinti Paskyrą iš Draugų ir šeimos paskyros, administratorius turi susisiekti su PINS narių aptarnavimo tarnyba.

    4.8.7.  Išsiregistravus iš Draugų ir šeimos paskyros, Nario paskyroje lieka išregistravimo metu esantys surinkti ir dar neišleisti PINS.

    4.8.8.  Sutikęs prisijungti prie grupės, Paskyros savininkas patvirtina, jog sutinka su administravimo taisyklėmis, apibrėžtomis šių Sąlygų 4.8 punkte.

5. PINS kortelės

5.1. Dalyvaudamas TOPO CENTRO ar bet kurio kito Partnerio PINS programoje, Narys gali gauti Neasmeninę kortelę. Kad Narys būtų užregistruotas Programoje, gavęs kortelę jis turi kuo greičiau susikurti profilį interneto svetainėje register.pinsforme.com arba užpildyti prie Kortelės pridėtą Paraiškos anketą.

5.2. Dalyvaujant Programoje per mobiliąją programėlę, Nario autentiškumas bus patikrintas sms žinute ir jis gaus Skaitmeninę kortelę mobiliojoje programėlėje.

5.3. Kortelė yra teikiama nemokamai.

5.4. Internete pateikęs paraišką dėl Programos, Narys gali naudoti skaitmeninę kortelę programėlėje, o prireikus užsisakyti plastikinę kortelę Narių profilyje. Tada TOPO CENTRO PINS kortelė bus atsiųsta Nario nurodytu adresu.

5.5. Kortelė yra PINS nuosavybė ir paprašius ji turi būti grąžinta PINS.

6. PINS skyrimo procedūra

6.1. Kad naudodamasis kriterijus atitinkančiomis paslaugomis arba įsigydamas prekių Narys rinktų PINS, jis turi pateikti PINS nario numerį ir (arba) PINS kortelę arba kitą kortelę, kuri suteikia jam teisę rinkti PINS. Jei PINS nėra automatiškai įskaitomi į Nario paskyrą, Narys turi teisę kreiptis dėl trūkstamų PINS naudodamasis savo internetiniu profiliu arba susisiekęs su PINS narių aptarnavimo centru. Jei Kortelė ar Nario numeris nėra nurodomi, privilegijos netaikomos.

6.2. Pirkdamas TOPO CENTRO parduotuvėse, PINS narys į savo PINS kortelės sąskaitą kaupia po 3% nuo pirkinių sumos lojalumo valiutos PINS išraiška (5 PINS/ 1 €).

6.3. PINS nesuteikiama perkant TOPO CENTRO parduotuves akcijines prekes, prekėms, kurioms jau taikoma nuolaida, perkant prekes internetu pažymėtas e-kaina žymekliu, ir nesumuojamos su kitų pasiūlymų nuolaidomis bei paslaugoms. TOPO CENTRAS pasilieka sau teisę tam tikroms prekėms nustatyti kitą nuolaidos procentą arba nuolaidos nesuteikti. Daugiau informacijos teiraukitės prekybos vietoje.

6.4. TOPO CENTRO ir Partnerių parduotuvėse atsiskaitant bet kuria PINS bankine mokėjimo kortele, PINS galima rinkti už abi operacijas.

6.5. Už Partnerių pasiūlymus ir privilegijas atsako Partneris, todėl pasiūlymams bei privilegijoms gali būti taikomos konkretaus Partnerio sąlygos.

6.6.  PINS neskiriama už tokias prekes ir (arba) paslaugas, kurių patvirtinamuosiuose dokumentuose (bilietuose, skrydžio kuponuose) nurodoma:

    6.6.1. kad preke ar paslauga nepasinaudota;

    6.6.2. kad jų vertė yra sumokėta arba kompensuota pinigais;

    6.6.3. kad jų galiojimo laikas yra pasibaigęs;

    6.6.4. kad jos yra įsigytos neteisėtai.

6.7. Kai kurie partneriai neleidžia rinkti PINS pateikus Laikinąją arba Skaitmeninę kortelę. PINS skaičius Paskyroje priklauso nuo to, kokios sąlygos buvo taikomos tuo metu, kai buvo pirkta Partnerių paslauga ir (arba) prekė. Už visas PINS suteikiančias Partnerių paslaugas nuo dalyvavimo Programoje pradžios iki tada, kai buvo užregistruota PINS paskyra, surinkti Nario PINS registruojami laikantis šių Sąlygų.

6.8. PINS skaičius Paskyroje priklauso nuo to, kokios sąlygos buvo taikomos tuo metu, kai buvo pirkta Partnerių paslauga ir (arba) prekė. Už visas PINS suteikiančias Partnerių paslaugas nuo dalyvavimo Programoje pradžios iki tada, kai buvo užregistruota PINS paskyra, surinkti Nario PINS registruojami laikantis šių Sąlygų.

6.9. Informacija apie PINS rinkimo būdus, kurie nepaminėti šiose Sąlygose, bus paskelbta atskirai informacinėje PINS medžiagoje.

6.10. Sukaupti PINS į grynuosius pinigus nekeičiami.

7. Surinktų PINS panaudojimas

7.1. Surinktus PINS galima panaudoti iškart, kai tik Nario paskyroje yra surinktas atitinkamai prekei ir (arba) paslaugai reikalingas PINS skaičius.

7.2. Surinktais PINS galima padengti iki 99% pirkinio sumos TOPO CENTRO parduotuvėse, įskaitant ir internetinę parduotuvę (išimtys nurodytos 6.3 punkte). Pirkiniui apmokėti panaudojamų PINS sumą pasirenka ir parduotuvės konsultantui nurodo pirkėjas.

7.3. TOPO CENTRO parduotuvėse galite panaudoti pas bet kurį mūsų partnerį sukauptus PINS.

7.4. Programa siūlo surinktus PINS panaudoti ir interneto parduotuvėje spend.pinsforme.com. Pirkdamas pirkinį, Narys patvirtina, kad jis yra susipažinęs su interneto parduotuvės sąlygomis ir su jomis sutinka.

7.5. Prekių ir (arba) paslaugų prieinamumas gali priklausyti nuo tiekėjų pasiūlos bei kitų tiekėjų sąlygų. Prekių ir (arba) paslaugų negalima sujungti su kitais pasiūlymais ar tam tikromis paslaugomis, jeigu nėra nurodyta kitaip. Papildomos informacijos apie tai, ar prekės ir (arba) paslaugos yra prieinamos, ir specialias sąlygas galima rasti svetainėje www.pinsforme.com, taip pat ją gali suteikti atitinkamas Partneris.

7.6. Prekių (paslaugų) įsigijimo dokumentai parengiami elektroniniu būdu. Informacija apie prekės grąžinimo sąlygas ir paslaugų kainą pateikiama įvairioje PINS ir (arba) informacinėje Partnerio medžiagoje. Klausimus šia tema galima pateikti PINS narių aptarnavimo centrui.

7.7. Jei Narys nori grąžinti prekę, įsigytą už surinktus PINS (ir gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus), Nariui sumokama tik ta prekės vertė, kuri nurodyta prekės įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose. Surinkti PINS nėra panaikinami, jie vėl įskaitomi į Nario paskyrą. Jei už pirkinį sumokėta naudojantis Draugų ir šeimos sąskaita, PINS grąžinami į Paskyrą, kuria naudojantis buvo atliktas mokėjimas.

8. PINS galiojimo laikas

8.1. PINS galioja 3 metus nuo pirmos dienos, kai jie buvo gauti (dienos, kai buvo įsigyta prekė ar pasinaudota paslauga), jei nėra sutarta kitaip.

9. Mokesčiai, įkainiai ir įmokos už paslaugas

9.1. Narys yra atsakingas už visas papildomas išmokas, tokias kaip mokesčiai (pvz.: oro uosto mokesčiai ir rinkliavos, apsaugos ir gabenimo mokesčiai), papildomi mokesčiai (pvz., draudimo mokesčiai) ir mokesčiai už paslaugas (pvz., mokestis už pakeistą rezervavimą), kurios susijusios su programos Partnerių prekių ir (arba) paslaugų įsigijimu naudojant PINS.

10. Sąlygų pažeidimas, narystės pabaiga, programos pakeitimai

10.1. Narys turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti narystę Programoje, apie tai informavęs raštu. Tokiu atveju už surinktus PINS neatlyginama, jie nėra kitaip kompensuojami ir negali būti perduoti kitam asmeniui.

10.2. Nario dalyvavimas gali būti nutrauktas Programoje, jeigu po ankstesnio įspėjimo nėra pataisomi:

    10.2.1.  neteisingi asmens duomenys, arba

    10.2.2.  dėl Nario veiksmų arba neveikimo TOPO CENTRAS ir (arba) TOPO CENTRO partneriai ir (arba) jų darbuotojai, arba kiti Programos nariai patyrė žalos.

10.3. Minėtais atvejais TOPO CENTRAS turi teisę sustabdyti naudojimąsi Nario paskyra.

10.4. Nutraukus Nario dalyvavimą programoje, jo atnaujinti nebegalima.

10.5. Iki narystės Programoje pabaigos šios Sąlygos galioja kaip narystės nuostatai.

10.6. Jei Partneris nutraukia bendradarbiavimą programoje, perkant šio Partnerio prekes ir (arba) paslaugas surinkti PINS išliks Nario paskyroje tol, kol baigsis jų galiojimas.

10.7. TOPO CENTRAS ir PINS pasilieka teisę bet kada atšaukti Programą ar ją pakeisti kita programa.

11. Duomenų apsauga

11.1. PINS ir TOPO CENTRAS (Duomenų tvarkytojai) tvarko asmens duomenis remdamiesi ES ir nacionalinių įstatymų nuostatomis, taikomomis privatumo ir duomenų tvarkymo srityje. Išsami informacija apie tai, kaip PINS atlieka asmens duomenų tvarkymą, pateikta PINS privatumo politikoje, kurią galite rasti PINS svetainėje adresu www.pinsforme.com.

11.2. PINS ir TOPO CENTRAS pasilieka teisę (ir Narys su tuo sutinka) Nario pateiktus asmeninius duomenis ir informaciją apie sistemoje registruotus pirkinius panaudoti šiems tikslams:

    11.2.1.  Nariui identifikuoti.

    11.2.2.  Programos statistikai kurti.

    11.2.3.  Informuoti Narį apie Programos veiklą, pasiūlymus ir naujienas tiek, kiek Narys leido tai daryti.

    11.2.4.  Informuoti narį apie PINS paskyros balansą.

    11.2.5.  Informuoti Narį apie trečiųjų šalių pasiūlymus tiek, kiek Narys sutiko registruodamasis dalyvauti Programoje, arba tiek, kiek su Nariu buvo sutarta kitu būdu.

11.3.  Narys, kuris siekdamas pritraukti naujų narių į Programą siunčia atitinkamo potencialaus nario asmens duomenis PINS, turi gauti sutikimą, kad PINS gali tvarkyti šiuos asmens duomenis ar kitaip užtikrinti, kad šie potencialių narių asmens duomenys pateikti PINS laikantis atitinkamų ES ir nacionalinių įstatymų nuostatų, taikomų privatumo ir duomenų tvarkymo srityje. Narys negauna jokio atlygio ar kompensacijos už naujų narių pritraukimą, nebent dėl to būtų specialiai susitarta.

12. Įvairūs klausimai

12.1. Narys privalo saugiai naudotis kortele ir ją saugoti. Narys turi saugoti kortelę nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinio poveikio ir mechaninių pažeidimų.

12.2. Tais atvejais, kai kortelė yra pamesta, pavogta, sunaikinta arba be Nario sutikimo ja naudojasi kitas žmogus (taip pat jei Nario paskyra naudojasi kitas asmuo), Narys turi nedelsdamas apie tai pranešti PINS narių aptarnavimo skyriui. Iki to momento, kai apie minėtą atvejį informuojamas PINS narių aptarnavimo skyrius, už kiekvieną pasinaudojimo kortele ir paskyros informacija atvejį yra atsakingas Narys. Nauja Kortelė išduodama nemokamai, o sukaupti PINS perkeliami į naują kortelę.

12.3. TOPO CENTRAS ir PINS, vadovaudamiesi gera valia, turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Sąlygas, prekes ir (arba) paslaugas, prekių ir (arba) paslaugų apimtį bei visas kitas Programos dokumentuose nurodytas PINS procedūras, kai tik šie pakeitimai bus laikomi reikalingais. Šie pakeitimai ir papildymai laikomi patvirtintais, jei Narys ir toliau dalyvauja Programoje arba jei nepateikia raštiškų prieštaravimų per vieną mėnesį nuo šių Sąlygų paskelbimo momento. Jei Narys nepritaria Programos pakeitimams, dalyvavimas gali būti užbaigtas remiantis šių Sąlygų 10.1 punktu.