+370 660 00200
I - V 08:00 - 20:00

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Kam galioja draudimo apsauga?
Apdraustajam (įsigijusiam draudimo sertifikatą) bei jo šeimos nariams. Šeimos nariai sutartyje apibrėžiami kaip sutuoktiniai ir jų nepilnamečiai vaikai, taip pat nesusituokę ir kartu gyvenantys asmenys, bei jų bendrai auginami nepilnamečiai vaikai.

Nuo ko apdraudžiami Apdraustieji?
Nuo galimų turtinių interesų, susijusių su draudžiamojo įvykio metu padaryta žala trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei.

Kas yra draudžiamasis įvykis?
Staiga ir netikėtai atsitikęs įvykis, dėl kurio Apdraustajam kilo civilinė atsakomybė, padarius žalą trečiojo asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, Apdraustajam valdant elektrinį ar raumenų jėga varomą dviratį, riedį ar paspirtuką.

Kur galioja draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja įvykiams, įvykusiems Lietuvos Respublikoje.


Kokie siūlomi planai?

PLANAS  LAIKOTARPIS DRAUDIMO ĮMOKA UŽ 1 METUS
GALIOJA TRANSPORTO PRIEMONĖMS
Civilinės atsakomybės draudimas 1 metai 19,99 € •  Elektriniai paspirtukai;
•  Elektriniai dviračiai
•  Riedžiams
•  Raumenų jėga varomiems dviračiams
•  Raumenų jėga varomiems paspirtukams

SVARBU: Planas galioja fiziniams asmenims.

Pagrindiniai nedraudžiamieji atvejai yra tokie, kuriems įtakos turėjo:

•  Kuriuos patyrė pats Apdraustasis ar su juo susiję asmenys, įskaitant žalą jų turtui;
•  Apdraustojo ar su juo susijusių asmenų tyčiniai veiksmai;
•  Apdraustojo veikla, kuria siekiama gauti bet kokios ekonominės naudos (pvz., dviračiu išvežiojant maistą);
•  Dalyvavimas profesionaliajame žaidime, varžybose ar čempionate.

Nekompensuojama nuostoliai:

•  Apdraustojo ar su juo susijusių asmenų tyčiniai veiksmai;
•  Padaryti pinigams, vertybiniams popieriams, brangakmeniams ir jų dirbiniams, brangiesiems (tauriesiems) metalams, juvelyriniams dirbiniams ir pan.;
•  Negautos pajamos;
•  Neturtinė (moralinė) žala;
•  Prekinės vertės sumažėjimas.;
•  Žala elektroninei, kompiuterinei technikai, mobiliesiems telefonams;
•  Žala gamtai.

Išskaita (franšizė):

•  100 € kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju

Draudimo suma:

•  1000 € vienam apdraustajam ir (ar) jo šeimos nariams vieno įvykio atveju ir per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį bendrai

Draudimo įmoka:

•  Metinė įmoka 19,99 € Įmoka yra bendra vienam Apdraustajam, įsivertinus ir tai, kad galios jo šeimos nariams.

Ką daryti atsitikus įvykiui?

•  Imtis prieinamų protingų priemonių, siekiant sumažinti žalos dydį;
•  Jei tokią pareigą numato įstatymai ar kyla ginčas (pvz. su nukentėjusiuoju) apie įvykį nedelsiant pranešti kompetentingai įstaigai (policijai);
•  Pranešti apie žalą Compensa ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo žalos padarymo numeriu 19111 (Papildomus kontaktus rasite ant sertifikato).